Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja ASEM w Seulu

Data:

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania dr Sylwia Spurek wraz z pracownikami Biura RPO wzięła udział w międzynarodowej konferencji odbywającej się w ramach ASEM (Asia-Europe Meeting).

Spotkanie poświęcone było globalnemu starzeniu się społeczeństw i ochronie praw człowieka związanej z tym procesem.

Konferencja została zorganizowana przez koreańską Komisję Ochrony Praw Człowieka w Seulu w dniach 26-28 października 2015 r.  Podczas sesji poświęconej działaniom narodowych instytucji ochrony praw człowieka dr Sylwia Spurek przedstawiła działania RPO oraz poparła starania podjęte na forum ONZ na rzecz opracowania i przyjęcia nowej konwencji dedykowanej ochronie praw osób starszych.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP