Biuletyn Informacji Publicznej RPO

16 września. Coroczna konferencja o chorobie Alzheimera

Data:

Co roku we wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska organizują konferencję poświęconą osobom żyjącym z otępieniem i ich rodzinom, opiekunom.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 16 września 2022 r. (piątek) w godzinach 11.00-15.00.

Będziemy rozmawiać o możliwościach wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich.

Aby ten ważny dla wielu środowisk temat przybliżyć jak najszerszemu gronu osób zainteresowanych, wydarzenie będzie transmitowane w Internecie. Daje to też możliwość organizowania lokalnych spotkań i wspólnego uczestnictwa w konferencji online.

Wydarzenie transmitowane będzie za pośrednictwem kanału Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rW0vNwqfY2U

Zorganizuj spotkanie lokalne

Zapraszamy do organizowania spotkań lokalnych. Takie spotkanie, na które można zaprosić lokalne władze, instytucje publiczne, liderów organizacji społecznych, osoby chorujące, terapeutów opiekunów, by wspólnie z nimi uczestniczyć w konferencji - może być dobrą okazją do zauważenia problemów i potrzeb rodzin, w których żyją osoby z demencją oraz do rozmów na ten temat w kontekście społecznym, lokalnym, zawodowym.

Podczas konferencji będzie możliwość zdalnego zadawania pytań naszym ekspertom.

Informację o możliwości organizacji spotkania lokalnego bardzo proszę przesłać do 19 sierpnia 2022 r. na adres: alzheimer@brpo.gov.pl

Rozpowszechnij informację o konferencji

Będziemy też niezmiernie wdzięczni za pomoc w jak najszerszym upowszechnieniu informacji o konferencji.

Świadomość społeczna na temat osób żyjących z demencją, ich potrzeb oraz problemów, z jakimi muszą się mierzyć opiekunowie w codziennym życiu, a także dostępnych form pomocy, jest w dalszym ciągu niewystarczająca. Musimy zrobić wszystko, aby ten stan zmieniać, szczególnie mając na uwadze prognozy demograficzne.

Program konferencji znajduje się poniżej.

Konferencja będzie tłumaczona na język migowy

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Aktualizacja programu konferencji
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski