Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Obudźmy Nadzieję i szukajmy rozwiązań” (17-18.03.)

Data:

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Obudźmy Nadzieję i szukajmy rozwiązań! Nowi eksperci, Nowe podejścia, Nowe doświadczenia”,  która odbędzie się w dniach 17-18 marca 2015 r.  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Prelegentami będą  dr Daniel Fisher - USA, dr Jan Pfeiffer - Komisja Europejska,  przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich,  Ministerstwa Zdrowia,  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autorytety środowiska związanego ze zdrowiem psychicznym.

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne w załączniku, na stronie internetowej http://otwartydialog.pl/  oraz pod numerem telefonu 504-693-154.

 

Konferencja została zorganizowana dzięki otwartości wielu ludzi, zaangażowanych w szukanie rozwiązań w zakresie poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, reprezentujących ważne instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. 

 

 

 

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP