Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Losy Ofiar Wypadków Drogowych”

Data:

W związku z obchodzonym 22 lutego 2009 r. Europejskim Dniem Ofiar Przestępstw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich miała miejsce konferencja „Losy Ofiar Wypadków Drogowych”. Współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego – 23 lutego 2009 r.

Materiały z konferencji "Losy Ofiar Wypadków Drogowych" – 23 lutego 2009 r.

Prezentacja - "Badania losów ofiar wypadków drogowych oraz ich rodzin"

Prezentacja - "Odpowiedzialność ubezpieczycieli za likwidację skutków wypadków drogowych – ubezpieczeniowy punkt widzenia"

Prezentacja - "Losy ofiar wypadków drogowych. Polska rzeczywistość"

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk