Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Forum dla rodziny”

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Prof. Irena Lipowicz wzięła udział w debacie dotyczącej polityki prorodzinnej, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie, z udziałem przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, władz samorządowych i świata nauki, było okazją do dyskusji na temat spójnego planu długofalowych działań w obszarze wsparcia rodzin. Debata była pierwszym z cyklu spotkań, odbywających się pod wspólnym hasłem „Forum dla rodziny".

 

W swoim wystąpieniu podczas panelu głównego prof. Irena Lipowicz szczególny nacisk położyła na problem rzetelnej i perspektywicznej legislacji, zwłaszcza w zakresie polityki prorodzinnej. Prawo powinno być przewidywalne dla każdego obywatela - podkreślała Rzecznik Praw Obywatelskich. Jako przykład niewłaściwej legislacji, prof. Lipowicz przypomniała zmiany w ustawodawstwie dotyczącym zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Rzecznik zwróciła także uwagę panelistów na rządowe programy wspierania dostępu do mieszkań. Zaproponowała kierowanie pomocy dla rodzin nie tylko na zakup mieszkania, ale też na wynajem. Inwestowanie w rodzinę jest ważnym zadaniem państwa, jednak trzeba mieć na uwadze, że rodzina nie może być odbierana wyłącznie jako odbiorca świadczeń. Rodzina jest również miejscem tworzenia i świadczenia usług. A firmy rodzinne często bywają najstabilniejszymi firmami w czasie kryzysu - zaakcentowała Rzecznik.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP