Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Biznes i prawa człowieka”

Data:

10 grudnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Został ustanowiony na pamiątkę ogłoszenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Z okazji tego święta, w Biurze RPO odbyła się konferencja pt. „Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka”. Jej organizatorami byli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz sieć Global Compact w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele instytucji publicznych, korpusu dyplomatycznego, reprezentanci związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.  Podczas konferencji został przedstawiony raport pt. „Koalicja Rzeczników Etyki – nam zależy”. Uczestnicy zapoznali się również z wynikami badania na temat zarządzania programami etycznymi w firmach.

Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku do inicjatywy przystąpiło już ponad 12 tys. członków ze 145 krajów. Global Compact stara się powiązać strategiczne działania biznesu z  podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP