Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji Dnia Walki z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową, Pomóżmy Romom

Data:

Dzień Walki z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową. 
Pomóżmy Romom

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową.

To ważne wydarzenie, które przypomina nam, że na początku XXI wieku wciąż nie możemy zagwarantować wszystkim ludziom godnego traktowania.  

Pamiętajmy, że również Polska jest państwem wielonarodowym. Mamy mniejszości narodowe, grupy etniczne, gościmy kilkadziesiąt tysięcy cudzoziemców. Z ostrożnym optymizmem należy stwierdzić, że przestępstwa na tle rasowym stanowią obecnie w naszym kraju niewielki margines. Takie wnioski można wysnuć miedzy innymi z praktyki Rzecznika Praw Obywatelskich – spośród 47 tysięcy spraw, które trafiły do Biura RPO w ubiegłym roku, niewielki odsetek skarg dotyczył przestępstw na tle rasowym. To nie oznacza jednak, że wszystkie problemy związane z różnorodnością narodową i kulturową zostały rozwiązane.

Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie zwrócić szczególną uwagę na sytuację Romów. Warunki egzystencji tej mniejszości etnicznej w Polsce od dawna budzą jego głębokie zaniepokojenie. Chodzi o dramatyczną sytuację ekonomiczną rodzin, warunki mieszkaniowe oraz dostęp do edukacji. Wbrew zaleceniom Europejskiej Komisji ds. Rasizmu i Nietolerancji, w naszym kraju nadal istnieje w szkołach kilka klas romskich, co może służyć tylko utrzymywaniu podziałów kulturowych i wzmacniać poczucie izolacji społecznej.

Problem Romów nie dotyczy tylko Polski, ma wymiar europejski. Jednak piękne tradycje wielokulturowości, tolerancji, poszanowania innych narodów i grup etnicznych szczególnie zobowiązują nasz kraj do działania. Do budowania i utrzymania standardów, które gwarantują godne traktowanie wszystkich ludzi, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie czy status materialny.  

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk