Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wypowiedzi wiceministra Mirosława Orzechowskiego

Data:

Wyrażam głębokie zaniepokojenie z powodu użytych wyrażeń i opinii na temat osób o orientacji homoseksualnej, jakie w ostatnich dniach pojawiły się w mediach.

Szczególnie niestosowne wydają mi się wypowiedzi Pana Mirosława Orzechowskiego, wiceministra Edukacji Narodowej (m.in. na konferencji prasowej z dn. 13 marca br.), który w stosunku do tych osób używa określeń typu „zboczeńcy”.  

Uważam, że takie określenia mogą naruszać poczucie godności wielu obywateli.

Przypominam art. 30 Konstytucji RP:  „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

Apeluję do wszystkich uczestników debaty publicznej, zwłaszcza do polityków, aby w żadnych okolicznościach nie przekraczali granic, które wyznaczają nam Konstytucja, prawa człowieka i obywatela.

Żaden światopogląd ani system wartości, czy to oparty na aksjologii konstytucyjnej czy tym bardziej antropologii chrześcijańskiej, nie może usprawiedliwić naruszenia przyrodzonej godności osoby ludzkiej.        

Głęboko wierzę, że mimo głębokich różnic w poglądach na homoseksualizm, możliwy jest dialog z zachowaniem odpowiednich standardów, w duchu poszanowania prawa, dobrych obyczajów i godności innych.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk