Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uchwalenia przez Senat ustawy o zmianie Konstytucji RP, która zakazuje kandydowania do Sejmu i Senatu osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oska

Data:

Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uchwalenia przez Senat ustawy o zmianie Konstytucji RP, która zakazuje kandydowania do Sejmu i Senatu osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

Komunikat RPO w sprawie uchwalenia przez Senat ustawy o zmianie Konstytucji RP, która zakazuje kandydowania do Sejmu i Senatu osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego - 2 lipca 2009 r.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk