Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisje Ekspertów

Data:

Komisje są formą stałej współpracy z organizacjami społecznymi. W skład każdej Komisji wchodzą przedstawiciele świata nauki oraz organizacji społecznych zajmujących się problematyką ochrony praw osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz cudzoziemców przebywających w Polsce. Komisje wspierają Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności w zakresie: monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa. Ponadto Komisje wskazują, jak należałoby zmienić prawo (wnioski de lege ferenda), uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych, propozycje zmian systemowych, tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisje promują dobre praktyki oraz wykonują inne zadania zlecane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkowie Komisji reprezentują Rzecznika Praw Obywatelskich na licznych spotkaniach, debatach i konferencjach.

Komisje ekspertów do swoich działań zapraszają także szerokie grono ekspertów i przedstawicieli z licznych organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, którzy w szczególny sposób zainteresowani są powyższymi obszarami działań.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich korzysta także ze wsparcia organizacji pozarządowych w realizowaniu projektów promujących ustawowe kompetencje Rzecznika.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk