Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu rozpatrywała wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemy wynikające z przepisów ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz praktyki orzeczniczej sądów związanej z realizacją tej ustawy.


Komisja zajmowała się także, postulowaną od dawna przez Rzecznika, nowelizacją artykułu Kodeksu karnego dotyczącą karania za zachowanie polegające na stosowaniu przemocy oraz za oddziaływania zmuszające do określonego działania. Obecnie można ukarać jedynie w przypadku przemocy, jakiej dopuszcza się bezpośrednio jedna osoba wobec drugiej, lub gdy dochodzi do gróźb karalnych. Natomiast przepisy nie pozwalają na karanie, gdy do wywarcia presji dochodzi w sposób pośredni, czyli m.in. poprzez celową dewastację budynku w przypadku tzw. czyścicieli kamienic.


W posiedzeniu Komisji wziął udział Marek Łukaszuk, Dyrektor Zespołu Prawa Karnego w Biurze RPO.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP