Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kolejna interwencja RPO w imieniu właścicieli książeczek mieszkaniowych

Data:
  • Rząd zapowiadał rozwiązanie problemu książeczek mieszkaniowych, ale żadnych konkretów nie ma
  • Minister Infrastruktury i Rozwoju od lutego nie odpowiedział na pytania RPO, stąd kolejne wystąpienie

W czasach PRL władze zachęcały ludzi do oszczędzania na mieszkanie na tzw. książeczkach mieszkaniowych. Po uskładaniu wkładu na mieszkanie spółdzielcze właściciel książeczki mógł liczyć na dodatkową premię – tzw. gwarancyjną. System zawalił się jednak w kryzysie gospodarczym lat 70. i 80. Wkład zgromadzony na książeczce nie starczał już na mieszkanie. W III RP można już było jednak dzięki książeczce sfinansować część wydatków np. na wykup mieszkania czy wymianę okien.

Z tej możliwości nie skorzystało jednak do tej pory nadal ponad milion osób. Mają prawo do premii, ale wydatki mieszkaniowe, jakie planują, nie są podstawą do wypłaty premii.

RPO proponuje, by zastanowić się, na jakie jeszcze cele mieszkaniowe można by uzyskać premię – czy może być to np. wymiana pieca albo dostosowanie mieszkania do potrzeb osób starszych?

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się tą sprawą od ponad dwóch lat. Nadal dostaje skargi od rozgoryczonych obywateli, którzy od kilkudziesięciu lat mają niezrealizowane wkłady na książeczce mieszkaniowej i nie mogą skorzystać z premii gwarancyjnej (listę uprawniających do premii wydatków mieszkaniowych zawiera art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1779).

W dotychczas prowadzonej korespondencji Minister Infrastruktury i Rozwoju zapewniał, że problem wkładów zgormadzonych na książeczkach mieszkaniowych jest przedmiotem uwagi resortu i rozważane są różne koncepcje rozwiązania tej kwestii. „W najbliższym czasie” miały być ustalone nowe kierunki realizacji istotnych dla segmentu mieszkalnictwa działań. Niestety brak jest na ten temat ogólnie dostępnych informacji. Bez odpowiedzi pozostało także pismo RPO z 6 lutego 2019 r. do Ministra z prośbą o informację, czy i ewentualnie jakie ostatecznie działania zostaną podjęte w sprawie.

Dlatego RPO pisze do Ministra ponownie. 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska