Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kodyfikacja Postępowania Administracyjnego

Data:

 

Prof. Irena Lipowicz wzięła udział w konferencji naukowej poświęconej kodyfikacji postępowania administracyjnego w Wiśle-Czarnem. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Postępowania Administracyjnego Porównawczego  Uniwersytetu Łódzkiego miała na celu określenie obecnego stanu, potrzeb, założeń i kierunków powtórnej kodyfikacji postępowania administracyjnego.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP