Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kobiety na listach wyborczych

Data:


8 maja br. sejmowa podkomisja przyjęła projekt ustawy wprowadzającej tzw. suwak na listach wyborczych. Rzecznik Praw Obywatelskich postulowała wprowadzenie takiego rozwiązania. 17 stycznia br. wystąpiła do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym.

 

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP