Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kiedy Zespół do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego zajmie się sprawami zgłaszanymi przez RPO? Rzecznik po raz kolejny pyta o to resort sprawiedliwości

Data:
  • Rzecznik zgłasza konkretne propozycje zmian, ale nie jest w stanie dowiedzieć się, czy i kiedy będą one omówione w resorcie sprawiedliwości
  • Szefem Zespołu, który zajmuje się tą kwestią, jest sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki
  • Na kolejne pytania RPO nie dostaje odpowiedzi

Kolejne pismo w tej sprawie jest konsekwencją braku odpowiedzi na pytanie sprzed pół roku skierowane do ministra Patryka Jakiego. Teraz RPO pisze do jego przełożonego, ministra Zbigniewa Ziobry. – Prośba wynikała z faktu, że na wszystkie wystąpienia z konkretnymi propozycjami zmian Ministerstwo odpowiada, że zajmie się tym Zespół ministra Jakiego. Nie sposób jednak ustalić, kiedy te spotkania się odbywają, bo minister Patryk Jaki na pytania nie odpowiada.

Rzecznik prosi ministra Ziobrę o interwencję: za zwoływanie posiedzeń odpowiada jego przewodniczący, czyli właśnie minister Patryk Jaki.

IX.517.1268.2017

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk