Kiedy postanowienie sądu nie może zostać zaskarżone w drodze kasacji? Uchwała Sądu Najwyższego

Data:

Jeśli sąd - po rozpoznaniu zażalenia pokrzywdzonego na postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa, w toku którego nie został postawiony konkretnej osobie zarzut popełnienia przestępstwa – wyda postanowienie o utrzymaniu w mocy takiego orzeczenia prokuratora, to takie postanowienie sądu nie może zostać zaskarżone w drodze kasacji. Tak orzekł Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 29 listopada zapadłej w odpowiedzi na pytanie prawne składu orzekającego Sądu Najwyższego rozpoznającego kasację Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2016-12-02 10:02:35
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk