Kiedy pasażerowie mogą liczyć na zmiany dotyczące danych osobowych umieszczanych na biletach okresowych?

Data:
Tagi: transport

Do Rzecznika Praw Obywatelskich od kilku lat wpływają skargi na zakres danych osobowych, zbieranych przez przewoźników w celu wydania biletu okresowego, upoważniającego do przejazdu środkami transportu, dlatego Rzecznik interweniował w tej sprawie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W wystąpieniach wskazywał m.in., że podstawa prawna do zamieszczania danych osobowych na bilecie lub zapisania ich w pamięci elektronicznej biletu wynika z przepisów art. 16 ust. 3 i 4 Prawa przewozowego (dalej jako: ustawa). Wątpliwości budziła w szczególności ogólna treść art. 16 ust. 3 ustawy, który stanowi, że „Na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe pasażera, jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika lub organizatora w regularnym przewozie osób”. Z uwagi na treść art. 51 ust. 2 Konstytucji, ten przepis powinien zawierać szczegółowy i wyraźnie sprecyzowany katalog danych osobowych, których przetwarzanie przy sprzedaży biletów jest dopuszczalne.

Mimo, że zarówno resort infrastruktury i rozwoju, jak i GIODO podzielili zastrzeżenia Rzecznika, do dnia dzisiejszego nie przedstawiono żadnego projektu, który wprowadzałby zmiany w art. 16 ust. 3 ustawy.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie, a także – w przypadku podzielenia powyższych zastrzeżeń – o przedstawienie projektu zmian w ustawie.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-05-08 09:52:15
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk