Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kasacja RPO w sprawie człowieka niepoczytalnego, na którego sąd nałożył obowiązek leczenia się

Data:
Tagi: sądy

Pan K. stanął przed sądem oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. Sąd uznał go za niepoczytalnego i sprawę umorzył. Ale jednocześnie orzekł, że pan K. – choć niepoczytalny – ma sam się zająć swoim leczeniem. Miał bowiem - na mocy orzeczenia - poddać się leczeniu psychiatrycznemu w systemie ambulatoryjnym. Rzecznik złożył w tej sprawie kasację (II.511.565.2015).

Rzecznik zwraca uwagę, że przepisy – w momencie, gdy pan K. stawał przed sądem -  pozwalały na skierowania przez sąd na leczenie ambulatoryjne tylko sprawców, którzy w chwili dokonywania czynu zabronionego nie byli niepoczytalni, ani nie stwierdzono u nich choroby psychicznej.

Jeśli sprawca był niepoczytalny, to można było orzec skierowanie go na leczenie, ale w zamkniętym zakładzie psychiatrycznych – o ile spełnione były  ku temu warunki. W przypadku pana K. tak nie było

Dlatego Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku w części dotyczącej orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci skierowana na psychiatryczne leczenie ambulatoryjne.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP