Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO i kasacja - w sprawie wyroku dla pięciu osób, gdy sędzia nie powinien był orzekać

Data:
Tagi: sądy

Pięć osób zostało skazanych przez sąd na karę więzienia w zawieszeniu, a odwołanie nie zostało uwzględnione. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację do Sądu Najwyższego – stwierdził, że sędzia orzekający w II instancji nie miał właściwej delegacji. A zatem nie powinien był wydać wyroku.

Chodzi o sprawę, w której doszło do niewłaściwej obsady sądu odwoławczego.

Akt delegacji sędzi sądu rejonowego do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie okręgowym nie obejmował dnia, w którym wydany został zaskarżony wyrok.

Tymczasem z orzecznictwa Sądu Najwyższego jednoznacznie wynika, że akt delegacji sędziego do innego sądu powinien obejmować nie tylko dzień, w którym prowadzona jest rozprawa z jego udziałem, ale również dzień, w którym ogłaszane jest orzeczenie.

RPO wnosi zatem o ponowne rozpatrzenie sprawy przed sądem okręgowym.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP