Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kampania "Też Chcemy Być"

Data:
Tagi: wydarzenie
 
Rzecznik Praw Obywatelskich objął honorowym patronatem kampanię na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzoną przez Fundację "Też Chcemy Być" i "Promyk Słońca".
 
W Polsce jest 5,5 mln osób niepełnosprawnych - mniej więcej tyle, ile liczy Dania, Norwegia, Finlandia, Irlandia, czy Słowacja. 
Ponad 60 proc. z nich to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, o najwyższym stopniu wykluczenia: ponad połowa nie ukończyła szkoły podstawowej, a stopień bezrobocia przekracza 85 proc. 
Żadna inna grupa społeczna nie jest też obiektem tylu mitów, uprzedzeń i negatywnych stereotypów.
Co czwarta ich rodzina zagrożona jest wykluczeniem społecznym.
W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ona dotyczy również osób z niepełnosprawnością intelektualną!
 
 

Załączniki:

Autor informacji: M@rciNPetrycki
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP