Kampania społeczna „Zacznij dobrze dzień” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Kampanię społeczną „Zacznij dobrze dzień” realizuje Fundacja Kalos razem z partnerem merytorycznym – Akademią JA.

Głównym celem inicjatywy jest promowanie prostych rozwiązań dbających o dobre relacje międzyludzkie, oparte na szacunku i zaufaniu. W ramach kampanii Fundacja przekazuje zainteresowanym placówkom oświatowym oraz firmom plakat prezentujący różne formy witania się i zachęca do przeprowadzenia zajęć na temat znaczenia powitania oraz dyskusji o budowaniu relacji w grupie.

Zdrowe relacje wzmacniają poczucie bezpieczeństwa, a w odniesieniu do grupy pozytywnie wpływają na jej spójność, skuteczność komunikacji czy samopoczucie członków. Wzajemna życzliwość ludzi i akceptacja drugiego człowieka sprzyjają kształtowaniu nawyków dobrej komunikacji międzyludzkiej, co z kolei przyczynia się do zwiększenia zaufania społecznego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-12-30 13:17:43
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-27 12:05:12
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk