Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kampania społeczna „Opiekun rodzinny nie musi być sam” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

13 października, w Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, rozpoczyna się kampania społeczna  poświęcona sytuacji i potrzebom opiekunów rodzinnych organizowana przez Fundację Hospicyjną.

Głównym celem kampanii jest podjęcie społecznej dyskusji nad formami pomocy osobom opiekującym się swoimi bliskimi w domach. Zmiana sytuacji opiekunów to zadanie dla wszystkich: zarówno instytucji na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnych społeczności, w których pomoc można kierować ku konkretnym osobom. To sprawa, która w obliczu statystyk potwierdzających starzenie się społeczeństwa, jest coraz bardziej nagląca i wymaga podjęcia konkretnych działań.

W ramach kampanii planowane są m.in.

  • koncerty i inne wydarzenia inicjowane przez hospicja,
  • obchody Polskiego Dnia Opiekuna Rodzinnego 30 listopada w formie merytorycznej dyskusji z udziałem ekspertów i samych opiekunów dotyczącej stworzenia jednolitej definicji tego, kim jest opiekun rodzinny,
  • premiera książki Anny Kulki-Doleckiej „Wyjrzeć przez okno” – autorka z wykształcenia jest psychologiem, a jej rodzina od lat znajduje się pod opieką Domowego Hospicjum dla Dzieci ks. Dutkiewicza SAC,
  • konkurs dla uczniów na tekst dotyczący wsparcia opiekunów – uświadamianie kolejnym pokoleniom wagi ich aktywności jako ważny element w strategii rozwijania sieci wolontariatu w całej Polsce.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk