Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kampania społeczna „List zwrócony do nadawcy”

Data:

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera rozpoczęła kampanię społeczną „List zwrócony do nadawcy”, która polega na wysyłaniu do różnych nieistniejących osób ręcznie napisanych listów-apeli, których nadawcami są znane i popularne osoby. Takie listy wracają do nadawcy, z adnotacją „adresat nie istnieje / adresat nieznany...”. List opisuje, jak może się czuć osoba z zaburzeniami pamięci i jak ważne jest wspieranie działań organizacji alzheimerowskich w Polsce, które mają na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin, m.in. przez wprowadzenie w życie Narodowego Planu Alzheimerowskiego. List zawiera też prośbę o podjęcie działań: np. zaproszenie do udziału w audycji, zaproszenie do debaty, zainicjowanie dyskusji na temat choroby i opieki.

[Kampania społeczna]

[Wsparcie BRPO]

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk