Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kampania informacyjna „26 MAJA BĄDŹ EUROPEJCZYKIEM. GŁOSUJ!” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce cechują się najniższą frekwencją spośród wszystkich polskich aktów wyborczych oraz jedną z najniższych frekwencji w całej UE. Wskaźnik ten jest szczególnie niski w grupie najmłodszych wyborców.

Jednocześnie z wielu analiz i badań wynika słaba orientacja młodych Polaków w sprawach europejskich oraz niewielkie poczucie związku przyczynowo-skutkowego między cenionymi przez tę grupę zdobyczami cywilizacyjnymi i rozwiązaniami organizacyjnymi a członkostwem RP w Unii Europejskiej.

Aby przeciwdziałać tym zjawiskom, Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – EUROPA, istniejąca od 2002 roku organizacja pozarządowa (pożytku publicznego), zainicjowała projekt polegający na regularnych rozmowach ze starszą młodzieżą licealną, prowadzonych przez studentów kierunku „Europeistyka” w obecności specjalistów o najwyższym poziomie wiedzy i doświadczenia.

W czasie spotkań uczestnicy usłyszą krótką rekapitulację informacji o Unii Europejskiej, wezmą udział w dyskusji o konkretnych korzyściach płynących z członkostwa w UE oraz otrzymają pogłębioną wiedzę o Parlamencie Europejskim.

Projekt jest realizowany od stycznia do maja 2019 roku.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk