Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jubileusz prof. Stanisława Biernata - konferencja Prawo publiczne w demokratycznym państwie prawnym

Data:
Tagi: kalendarium
  • 6 czerwca jubileusz obchodził prof. Stanisław Biernat, wybitny prawnik, specjalista prawa Unii Europejskiej, prawa administracyjnego i konstytucyjnego, były sędzia NSA i Trybunału Konstytucyjnego
  • W okolicznościowej konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prawo publiczne w demokratycznym państwie prawnym" uczestniczyli zastępcy RPO - dr Hanna Machińska i dr Maciej Taborowski, dyrektor Mirosław Wróblewski wraz zastępcą Agnieszką Grzelak z Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
  • Sesje plenarne skupiały się wokół tematów: Współczesne wyzwania dla prawa publicznego w Polsce i Europie; Znaczenie członkostwa Polski w UE dla zapewnienia przestrzegania zasady państwa prawa; Państwo prawa a administracja i gospodarka 

Profesor Stanisław Biernat jest założycielem Katedry Prawa Europejskiego UJ, którą kierował do września 2018 r. Jego osiągnięcia naukowe zostały potwierdzone m.in. tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie. Profesor Stanisław Biernat ma wielkie zasługi dla ugruntowania zasad państwa prawnego w Polsce.

Przez blisko 30 lat pełnił służbę publiczną m.in., jako wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, członek Rady Legislacyjnej i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ostatnio, do czerwca 2017 r., jako sędzia i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.

Zainteresowania naukowe profesora Stanisława Biernata obejmują szerokie spektrum zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego prawa konstytucyjnego, oraz prawa europejskiego. Koncentrowały  się szczególnie wokół takich problemów i zjawisk jak: prawne formy działania administracji, rozdział dóbr przez państwo, prywatyzacja zadań publicznych, wolność gospodarcza i reglamentacja działalności gospodarczej, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, ustrojowe uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, system prawny Unii Europejskiej, europeizacja polskiego prawa administracyjnego, ochrona praw człowieka. Tym, co przewija się w całym niezwykle bogatym dorobku naukowym Jubilata, jest dążenie do ugruntowania i ochrony w Polsce podstawowych zasad europejskiego dziedzictwa prawnego: wolności, równości, demokracji, rządów prawa i praw człowieka.

Tematyka konferencji nawiązywała do najważniejszych wątków tego dorobku. Referaty wygłosili m.in. profesorowie Irena Lipowicz, Ewa Łętowska, Lech Garlicki, Leon Kieres, Andrzej Rzepliński, Maciej Szpunar,  Mirosław Wyrzykowski.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski