Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jubileusz 25-lecia Fundacji Dzieci Niczyje

Data:

Prawo do bezpieczeństwa, rozwoju i szacunku przynależne jest każdemu człowiekowi, również dzieciom. Niestety zdarza się, że zapominają o tym dorośli, którzy krzywdzą dzieci i pozbawiają je godności. Od 25 lat na rzecz dzieci, które doświadczają różnego rodzaju przemocy działa Fundacja Dzieci Niczyje. W uroczystościach związanych z jubileuszem organizacji wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Rzecznik podziękował zespołowi Fundacji Dzieci Niczyje za dotychczasową owocną współpracę, a także za konsekwentną i bezkompromisową postawę sprzeciwu wobec krzywdy dzieci. Podkreślił, że działalność Fundacji jest bezcenna w kontekście walki o przestrzeganie praw człowieka. Niezwykłe zaangażowanie w konkretną pomoc niesioną dzieciom oraz wrażliwość na nieszczęście innych zasługują na wyrazy najwyższego uznania.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich od wielu lat blisko współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje, a dyrektor Fundacji Monika Sajkowska jest członkinią Rady Społecznej działającej przy RPO.

FDN jest największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego, ich rodzinom i opiekunom. Przez 25 lat z pomocy oferowanej przez fundację skorzystały tysiące dzieci.

Główne obszary działania Fundacji Dzieci Niczyje to:

  • pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna dla dzieci-ofiar przemocy i ich rodzin,
  • edukacja rodziców i promowanie dobrego rodzicielstwa,
  • szkolenia dla sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy policji dotyczące przesłuchiwania dzieci,
  • telefon zaufania dla dzieci i młodzieży oraz telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci,
  • nauka bezpiecznego poruszania się po internecie i pomoc w sytuacjach zagrożenia w sieci.

Podczas uroczystości organizatorzy ogłosili, że po 25 latach Fundacja zmienia nazwę na DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ. Podejmuje też nowe wyzwanie - budowy Centrum Pomocy Dzieciom.  Już szuka i znajduje partnerów do realizacji tego zadania. Życzymy sukcesów na miarę dotychczasowych osiągnięć.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik