Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak łatwo i bezpłatnie dostosować stronę www do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [art. 9 - Dostępność]*

Data:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na swojej stronie www w zakładce „Aktualności” zamieściło instrukcję jak łatwo i bezpłatnie dostosować strony internetowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przypominamy, że termin dostosowania serwisów internetowych przez podmioty publiczne upływa z końcem maja 2015 r. Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo obecnie tylko 1,7% stron internetowych spełnia standard dostępności.

Fundacja Widzialni, która zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu udostępniła gotowe narzędzia i rozwiązania pozwalające dostosować strony internetowe, zgodnie z obowiązującymi standardami dostępności, do wykorzystania przez praktycznie wszystkich, którzy chcą aby ich serwisy były odwiedzane przez jak największą liczbę użytkowników.
Szczegółowe informacje na stronie: [Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji]
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk