Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jacek Taylor

Data:

Członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Polityk, adwokat, poseł na Sejm I i II kadencji; współpracował z opozycją demokratyczną, należał do Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami „Patronat”, po wprowadzeniu stanu wojennego kilka miesięcy ukrywał się, następnie wrócił do wykonywania zawodu adwokata, udzielając się jako obrońca w procesach politycznych; brał udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw reformy prawa i sądów; b. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Współorganizator debat Jana Nowaka-Jeziorańskiego o wartościach w Biurze RPO (2012-2015 r).

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Tytuł: Jacek Taylor
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk