IX konkurs "Samorząd Równych Szans" pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,

XI edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans” organizowana jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Konkurs ma na celu wyłonienie kolejnych dobrych praktyk wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego, odpowiadających standardom wynikającym z KPON w różnych obszarach. Warto zauważyć, że priorytetowe w bieżącej edycji konkursu są: niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja, działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami; działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami; dostępne wybory. Zagadnienia te pozostają w zakresie szczególnego zainteresowania RPO. Inicjatywa znakomicie odpowiada więc nie tylko ogólnym zadaniom RPO jako organu monitorującego i promującego KPON, ale wpisuje się też w aktualną jego aktywność. 

Nagrody zostaną wręczone podczas ogólnopolskiej Gali Konkursu, w której wezmą udział przedstawiciele władz lokalnych, środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych, decydentów oraz mediów. Wydarzenie to zaplanowane jest na początek grudnia w Krakowie.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2017-11-10 15:44:57
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk