Interwencje u władz w pojedynczych sprawach

Data:

Jeśli zgłosisz Rzecznikowi swoją sprawę (także poprzez tę stronę), Rzecznik może zwrócić się do innych instytucji (np. prokuratury, organów nadzoru, kontroli państwowej lub społecznej) o przesłanie WYJAŚNIEŃ, dlaczego Twoja sprawa została tak a nie inaczej załatwiona.
Rzecznik może też interweniować, jeśli dowie się o jakiejś sprawie z mediów.
Rzecznik nie może wydawać poleceń innym instytucjom, ale uzyskuje oficjalne wyjaśnienia, które mogą być podstawą do dalszych działań.
Zanim Rzecznik wystąpi z interwencją, sprawdzi, czy ma do tego podstawy. Może występować w imieniu obywatela, jeśli jego prawa naruszyła instytucja państwowa albo jeśli ta osoba była dyskryminowana ze względu na to, kim jest.
Ważne jest, by RPO dostał komplet dokumentów (mogą być kopie).

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2018-11-28 09:57:01
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2018-12-04 10:01:52
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także

Obraz
zdjęcie: zza flag widać kilkanaście osób siedzących przy stołach