Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja RPO ws. prawa cudzoziemki do pozostania w Polsce

Data:

Cudzoziemka, która przyjechała do Polski z Ukrainy (i tutaj złożyła wniosek o udzielenie jej ochrony międzynarodowej oraz rozpoczęła nowe życie), razem z dziećmi przekazana miała zostać do Wielkiej Brytanii wyłącznie dlatego, że miała wizę uprawniającą ją do wjazdu i pobytu na terytorium tego kraju. W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Rada do Spraw Uchodźców wszczęła postępowanie dotyczące uchylenia swojej decyzji.

Sprawa pani Galiny opisana została w artykule „Galina uciekła z Krymu, w Szczecinie znalazła dom. Dlaczego nie może zostać w Polsce?” (zamieszczonym na stronie www.wyborcza.pl 24 grudnia 2015 r.). Rada do Spraw Uchodźców podjęła decyzję o przekazaniu pani Galiny oraz jej dzieci do Wielkiej Brytanii. Państwo to miało być właściwe do rozpatrzenia wniosku o udzielenie cudzoziemce ochrony międzynarodowej.

Tymczasem w Polsce wiele osób zaangażowało się w zapewnienie rodzinie pani Galiny pomocy i odpowiednich warunków do życia. Otrzymała ona mieszkanie, jej dzieci rozpoczęły naukę w szkołach, gdzie zostały życzliwie przyjęte, a władze oświatowe uruchomiły środki finansowe, niezbędne do zapewnienia im koniecznego wsparcia.

Tak duże zaangażowanie nie mogło zostać zaprzepaszczone. Dlatego też w wystąpieniu do Rady do Spraw Uchodźców Rzecznik zwrócił uwagę na możliwość zmiany wydanej już przez Radę decyzji – ze względu na słuszny interes cudzoziemki – i przyjęcia przez Polskę odpowiedzialności za rozpatrzenie wniosku o udzielenie cudzoziemce ochrony międzynarodowej. Gdyby Rada zdecydowała się na takie rozwiązanie, rodzina pani Galiny nie musiałaby opuszczać Polski.

Wystąpienie RPO spotkało się z pozytywną reakcją Rady do Spraw Uchodźców. Rada wszczęła bowiem z urzędu postępowanie w sprawie uchylenia swojego wcześniejszego rozstrzygnięcia. Rzecznik oczekuje na decyzję Rady.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP