Biuletyn Informacji Publicznej RPO

INFORMATOR WYBORCZY: zgłoszenie pełnomocnika (16.10.)

Data:

Wyborca posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) a także wyborca, który w dniu głosowania ukończył 75 lat może ustanowić pełnomocnika, który zagłosuje w jego imieniu. Musi jednak zgłosić taki zamiar (wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę) w urzędzie gminy/miasta do 16 października 2015 roku. Akt pełnomocnictwa sporządza co do zasady urzędnik w miejscu zamieszkania wyborcy ustanawiającego pełnomocnika, lub w innym wskazanym miejscu na terenie gminy.

Procedura jest bezpłatna.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk