Biuletyn Informacji Publicznej RPO

INFORMATOR WYBORCZY: wybór lokalu wyborczego (20.10.)

Data:

Każdy wyborca ma możliwość wyboru na obszarze swojej gminy dowolnego lokalu wyborczego, w którym chciałby zagłosować - również lokalu dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. W tym celu powinien jednak złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do urzędu gminy/miasta.

Pamiętajmy - wniosek składa się najpóźniej do 20 października 2015 roku.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk