Biuletyn Informacji Publicznej RPO

INFORMATOR WYBORCZY: wybór lokalu wyborczego (19.05.)

Data:

Wyborca, który nie złożył przed I turą wyborów wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, może przed ponownym głosowaniem, złożyć taki wniosek i w związku z tym głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów. Wniosek taki składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej do 19 maja 2015 r.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby wpisane do spisu wyborców na swój wniosek przed I turą wyborów będą ujęte w tym spisie także w II turze wyborów. Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy lub od konsula, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk