Biuletyn Informacji Publicznej RPO

INFORMATOR WYBORCZY: głosowanie poza granicami kraju (7.05.)

Data:

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien dokonać  - u właściwego konsula - zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej, w tym przy pomocy aplikacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej do 7 maja 2015 r.

Ważne: za granicą można głosować również korespondencyjnie, a także korzystając z zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk