Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacje dla ubiegających się o Honorowy Patronat RPO

Data:
 1. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat RPO są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: biurorzecznika@brpo.gov.pl.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  • informacje na temat wnioskodawcy;
  • szczegółowy opis i program projektu;
  • informacje o innych patronatach;
  • informację o tym, czy udział w wydarzeniu jest płatny.
 3. Rzecznik Praw Obywatelskich obejmuje honorowym patronatem konkretne projekty, konferencje, wydarzenia.
 4. Rzecznik Praw Obywatelskich nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji, nie udziela również patronatów o charakterze stałym.
 5. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu RPO, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z wydarzeniem.
 6. Informacja o Honorowym Patronacie RPO jest publikowana na stronie www.rpo.gov.pl w zakładce Patronaty RPO.
 7. Wnioski o Honorowy Patronat RPO są rozpatrywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 

PRZYZNANE PATRONATY

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-03-15 10:11:02
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2022-02-22 14:00:31
Operator: Monika Okrasa