Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacje dla ubiegających się o Honorowy Patronat RPO

Data:
 1. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat RPO są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: biurorzecznika@brpo.gov.pl.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  • informacje na temat wnioskodawcy;
  • szczegółowy opis i program projektu;
  • informacje o innych patronatach;
  • informację o tym, czy udział w wydarzeniu jest płatny.
 3. Rzecznik Praw Obywatelskich obejmuje honorowym patronatem konkretne konferencje i wydarzenia.
 4. Rzecznik Praw Obywatelskich nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji, nie udziela również patronatów o charakterze stałym.
 5. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu RPO, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z wydarzeniem.
 6. Informacja o Honorowym Patronacie RPO jest publikowana na stronie www.rpo.gov.pl w zakładce Patronaty RPO.
 7. Wnioski o Honorowy Patronat RPO są rozpatrywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 

PRZYZNANE PATRONATY

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa