Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Infolinie pomocowe

Data:

Po kilku latach przerwy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich reaktywuje Koalicję infolinii oraz pracuje nad nowym, zaktualizowanym informatorem pomocowym. Od marca 2022 roku odbyło się już kilka spotkań roboczych zorganizowanych wspólnie przez Biuro RPO i Inicjatywę Nasz Rzecznik podczas, których rozmawiano o nowej formule współpracy.
28 kwietnia uczestnicy zespołu Koalicji infolinii spotkali się z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta.  Ustalono aktywne włączenie się Biura RPP w reaktywację koalicji oraz kolejne robocze spotkanie  dotyczące organizacji szkolenia z zakresu praw pacjenta dla wszystkich chętnych pracowników i wolontariuszy skupionych wokół projektu Koalicja infolinii.
Wszystkie osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt na adres mailowy: koalicjainfolinii@wp.pl

Czym była koalicja?

Koalicja Infolinii powołana w 2013 roku z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji „Dzieci Niczyje” (teraz Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”). Jej głównym celem była wzajemna wymiana doświadczeń i podnoszenie jakości pracy konsultantek i konsultantów telefonicznych. Z czasem do Koalicji dołączyły także organizacje, które nie miały swojej infolinii, czy telefonu pomocowego, ale udzielały wsparcia w innych formach, tj. stacjonarnie, online czy listownie. 
W ramach współpracy w latach 2013-2018 odbyło się kilkanaście spotkań – szkoleń prowadzonych przez specjalistów z różnych organizacji dotyczących m.in: pomocy osobom w kryzysie emocjonalnym, osobom doświadczającym przemocy, praw pacjenta, standardów kontaktu z osobami szukającymi pomocy. Bardzo ważnym aspektem spotkań była wzajemna wymiana doświadczeń pracowników i wolontariuszy organizacji pomocowych i poznanie specyfiki pracy partnerów Koalicji. Znajomość kompetencji, zakresu działań różnych podmiotów skupionych w Koalicji Infolinii ułatwia sprawne i właściwie przekierowanie osoby szukającej pomocy, wtedy kiedy nie znajduje się ona w zakresie danej instytucji lub organizacji. W tej formule Koalicja działała do 2018 roku.
Koalicja infolinii miała także swój informator. Publikacja zawierała dane teleadresowe oraz najważniejsze informacje na temat kilkudziesięciu urzędów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, których jednym z zadań jest udzielanie informacji i pomocy obywatelom w bardzo różnych aspektach życia: od informacji związanych z prawami człowieka i bezpłatnymi poradami prawnymi, poprzez informację o prawach pacjentów, konsumentów i dzieci, po pomoc dla osób doświadczających przemocy czy wsparcie osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków.
Ostatnią wersję informatora z 2017 roku można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Obecnie zbierane są informacje do uaktualnionej wersji informatora, który będzie przygotowany w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z zasadami dostępności.
 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska