Biuletyn Informacji Publicznej RPO

III Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich

Data:

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar wziął udział w III Szczycie Rzeczników Praw Obywatelskich z państw Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i V4, który odbył się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Współorganizatorami wydarzenia były Biuro RPO i Biuro posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. W spotkaniu wziął udział także Ombudsman Europejski, Emily O’Reilly.

Szczyt miał na celu ułatwienie wymiany dobrych praktyk i współpracy pomiędzy Ombudsmanami w Unii Europejskiej oraz w krajach sąsiedztwa UE. Tematami przewodnimi dyskusji były "Migracja i Prawa Człowieka" oraz "Rola Narodowych Instytucji Praw Człowieka w Planie Działania UE na rzecz Praw Człowieka i Demokracji 2015-2019".

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP