Biuletyn Informacji Publicznej RPO

III Ogólnopolska Konferencja UTW

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku inaugurująca obchody 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, w której wzięli udział przedstawiciele RPO.
Konferencja została zorganizowana przez Komisję Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”.

 

Omówiono m.in. dorobek Uniwersytetów Trzeciego Wieku ale także wyzwania, jakie stoją przed tego typu instytucjami. Rozmawiano ponadto o zadaniach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który miałby reprezentować interesy osób starszych na poziomie krajowym i pełnić rolę partnera w kreowaniu polityki senioralnej państwa.


 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP