Biuletyn Informacji Publicznej RPO

III edycja Dnia Edukacji Prawnej pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

15 marca już po raz trzeci organizowany jest Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”. Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania, w szczególności dzieci i młodzieży, tematyką prawa, a także przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Na terenie całego kraju odbędą się zajęcia z udziałem sędziów, konkursy i gry o charakterze edukacyjnym. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w symulowanych rozprawach i zwiedzania sądów. W związku z tym, że zainteresowanie Dniem Edukacji Prawnej wzrasta z roku na rok, w niektórych rejonach działania zostaną rozszerzone na dłuższy okres czasu. Przykładem jest apelacja Gdańska, gdzie dzień zamienił się w Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej. Ciekawą formą współpracy ze szkołami jest możliwość nagrania lekcji prawa i następnie udostępnienia jej w otwartych zasobach edukacyjnych Fundacji. Promowane są również publikacje na temat prawa skierowane do młodzieży – m. in. ,,Apteczka prawna. Lex bez łez” oraz ,,Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami”, które stanowią wsparcie dla uczniów i nauczycieli w poznawaniu i rozumieniu prawa. W tym roku tematami, które zostaną podjęte przez organizatorów jest 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, zwalczanie mowy nienawiści, rozumienie znaczenia umów cywilno-prawnych i wiele innych tematów, które będą wynikały z oczekiwań uczestników.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk