Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Gratulacje z okacji okrągłych urodzin prof. Adama Strzembosza

Data:
Tagi: kalendarium

Z okazji 90 urodzin prof. Adama Strzembosza, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar złożył solenizantowi najlepsze życzenia.

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

w związku z pięknym jubileuszem 90-1ecia urodzin pragnę złożyć Panu Profesorowi serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego szacunku.

Niech mi wolno będzie przy tej okazji wyrazić mój najwyższy szacunek dla Pańskich zasług w działaniach na rzecz wolnej i suwerennej Polski. Jak również dla wielkiej pracy, jaką wykonuje Pan Profesor nieustanie od kilkudziesięciu lat, aby nasze państwo działało w oparciu o ład konstytucyjny i zasady praworządności.

Pański życiorys to jedna z najpiękniejszych kart naszej obywatelskiej historii. Zapisanej w wielu miejscach dramatem i walką, ale przede wszystkim pełnej pasji działania na rzecz innych, dążeniem do poszanowania godności i chęcią służenia wspólnemu dobru.

Dziękuję Panie Profesorze, że Pan jest, i że w tych trudnych czasach możemy się wspierać Pańskim autorytetem, dobrą radą i niezłomnym staniem przy wartościach. Pańska postawa wzmacnia nie tylko środowiska prawnicze, ale wszystkich ludzi, którzy cenią przyzwoitość i standardy etyczne w życiu publicznym.

Życzę Panu Profesorowi wielu dalszych lat udanego życia w zdrowiu i z poczuciem zasłużonej satysfakcji.

Łączę wyrazy szacunku

Adam Bodnar

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk