Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Valeri Vachev interweniuje w MSWiA w sprawie warunków na przejściu granicznym w Medyce

Data:
  • Ombudsman regionu Lacjum zwrócił uwagę na warunki panujące na przejściu granicznym w Medyce
  • Zastępca RPO Valeri Vachev pisze w tej sprawie do MSWiA

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał pismo od Ombudsmana regionu Lacjum we Włoszech, który w grudniu 2023 r. oraz w kwietniu 2024 r. przekraczał granicę Polski i Ukrainy przez przejście graniczne w Medyce. Zwrócił on uwagę na warunki panujące na przejściu granicznym po polskiej stronie.

Jedną z kwestii podnoszonych przez Ombudsmana regionu Lacjum jest brak odpowiedniego schronienia przed złymi warunkami atmosferycznymi dla osób czekających w kolejce. Zwrócił też uwagę, że kontrola graniczna, zarówno w grudniu 2023 r., jak i w kwietniu 2024 r., realizowana była tylko przez jednego funkcjonariusza Straży Granicznej, co znacznie spowalniało proces przekraczania granicy, wydłużało czas oczekiwania w kolejce, a tym samym prowadziło do frustracji osób w niej oczekujących. Wskazał również na lekceważące, w jego ocenie, podejście funkcjonariusza SG do osób oczekujących w deszczu, w kolejce do odprawy.

Dlatego zastępca RPO Valeri Vachev prosi podsekretarza stanu w MSWiA Macieja Duszczyka o odniesienie się do zarzutów i rozważenie spowodowania zmiany organizacji przez Straż Graniczną obsługi na przejściu granicznym w Medyce tak, by zapewnić efektywną odprawę wszystkich podróżnych przekraczających granicę z poszanowaniem ich podstawowych praw.

XI.540.130.2024

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski