Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Gala XV edycji konkursu „Gdynia bez barier” [art. 9 – Dostępność]*

Data:

Krzysztof Szerkus, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku, uczestniczył w gali piętnastej edycji konkursu „Gdynia bez barier”.

W tym roku medal „Gdynia bez barier” przyznano Beacie Dobak-Urbańskiej oraz Romualdowi Schmidtowi ze Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start w Poznaniu. W ramach projektu Szkoły Przekraczania Granic Stowarzyszenie zajmuje się organizacją rehabilitacyjnych obozów sportowych dla niepełnosprawnych dzieci, a także propagowaniem rozgrywek w Bocci oraz kształceniem kadry narodowej w narciarstwie alpejskim (mono ski). Drugi medal „Gdynia bez barier” przyznano Patrykowi Rudzińskiemu z Gdyni. Patryk jest pierwszym i jedynym uczniem w Polsce, który mimo czterokończynowego porażenia mózgowego i wielu dysfunkcji (w tym braku możliwości komunikacji werbalnej) zdał maturę. Wyróżnienia otrzymali: Wojciech Girucki, Prezes Spółdzielni Socjalnej Razem, działającej w branży gastronomicznej, oraz Lions Club Gdańsk Amber - za finansowe wsparcie modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni.

Autor informacji: Ewa Wrońska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk