Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie szkoleniowe z zakresu stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Data:

Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO Mirosław Wróblewski przeprowadził spotkanie szkoleniowe z zakresu stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla koordynatorów ds. Karty Praw Podstawowych wyznaczonych przez Instytucje Zarządzające. 

 

Szkolenie służyło jako wstęp do przygotowania materiałów informacyjnych oraz projektu opracowania wspomagającego wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE. Podczas spotkania goście mogli podzielić się swoimi oczekiwaniami, potrzebami oraz wątpliwościami związanymi ze stosowaniem Karty w zarządzaniu środkami z funduszy europejskich.

 

Wymiana doświadczeń oraz dialog posłużył wypracowaniu projektu tzw. listy kontrolnej zgodności działań organu z Kartą Praw Podstawowych UE (wdrażanie funduszy UE).

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wsparcie Krajowych Instytucji na rzecz Praw Człowieka w Monitorowaniu Praw Podstawowych i Związanych z tymi Prawami Aspektów Praworządności” realizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych beneficjentów projektu z partnerem wiodącym - Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), finansowanego ze środków Funduszu dotacji EOG i dotacji norweskich na rzecz współpracy regionalnej. Projekt ma na celu wzmocnienie roli krajowych organów ds. praw człowieka w promowaniu i ochronie praw podstawowych i praworządności w wybranych państwach będących beneficjentami dotacji poprzez zapewnienie im doradztwa i wsparcia instytucjonalnego oraz zwiększenie ich zdolności w zakresie prawa UE, ze szczególnym uwzględnieniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prezydialnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński