"Forum Prawa Medycznego" pod Patronatem Honorowym RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym konferencję naukową organizowaną przez Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego ,,Forum Prawa Medycznego: Prawo i etyka świata cyfrowego”, która odbędzie się 14 maja 2021 roku.

Celem wydarzenia jest skierowanie uwagi specjalistów i szerokich kręgów społecznych na etyczne, prawne, społeczne i ekonomiczne zagadnienia związane z cyfryzacją oraz jej konsekwencjami dla nauk medycznych, biologicznych. Organizatorzy chcą poddać pod dyskusję takie kwestie prawne jak np. ochrona danych osobowych, obowiązek informacyjny, uzyskiwanie świadomej zgody na świadczenie zdrowotne, należyta staranność udzielania świadczeń, a także oddziaływanie nowych technologii na charakter bezpośredniości i rzetelność procedur medycznych

Opiekunami naukowymi konferencji są prof. dr hab. Paweł Łuków, Kierownik Centrum Bioetyki i Bioprawa UW, oraz dr hab. Maria Boratyńska, pracowniczka Centrum Bioetyki i Bioprawa UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW.

Adresatami konferencji są studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz eksperci.

Zarówno czynne jak i bierne uczestnictwo w wydarzeniu jest nieodpłatne.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-03-23 09:50:50
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data: 2021-09-09 11:53:53
Operator: K@leta_Katarzyna