Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Forum "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę"

Data:
,
Tagi: wydarzenie

W dniach 24–25 listopada 2015 r. w Warszawie odbyło się Forum Liderów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”, którego współorganizatorem był Rzecznik Praw Obywatelskich. W konferencji wzięli udział zagraniczni i polscy specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego, ochrony zdrowia i polityki społecznej. W dyskusji uczestniczyły również osoby, które doświadczyły kryzysu psychicznego.

Prekursorem zmian w sposobie widzenia wsparcia w obszarze psychiatrii był Franco Basaglia. Już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jego starania zmierzały do złagodzenia praktyk hospitalizacyjnych na rzecz działań środowiskowych – działań bliżej pacjenta. Nawiązanie relacji terapeutycznej z osobami potrzebującymi pomocy w ich codziennym otoczeniu, bez konieczności długotrwałego izolowania w szpitalach, stało się jego priorytetem w zakresie prezentowanego programu Deinstytucjonalizacji.

Szczególnymi gośćmi Forum, a zarazem specjalistami w zakresie podejmowanego zagadnienia deinstytucjonalizacji, byli: Luk Zelderloo – wiceprzewodniczący Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Deinstytucjonalizacji oraz sekretarz generalny EASPD, europejskiej federacji skupiającej 11 tysięcy organizacji w obszarze niepełnosprawności, oraz najbliższy współpracownik Franco Basaglii – Peppe Dell’Acqua, mający 40-letnie doświadczenie we wdrażaniu humanistycznej koncepcji leczenia osób w psychicznym kryzysie, rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP