Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Forum Antydyskryminacyjne - Gdańsk, 7 czerwca 2018 r. (UWAGA - ZMIANA GODZINY SPOTKANIA)

Data:
Tagi: kalendarium

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Zespołem do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Forum Antydyskryminacyjnym, które odbędzie się 7 czerwca w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności (Plac Solidarności 1, Gdańsk) w godz. 10:00 - 14:00. Dwa kolejne Fora odbędą się jesienią 2018 roku w Lublinie i Krakowie.

Celem Forum jest:

 • nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz grup narażonych na dyskryminację, w szczególności ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciową, niepełnosprawność, religię i światopogląd, rasę, narodowość i pochodzenie, które do tej pory nie współpracują stale z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • zwiększenie wiedzy członków organizacji na temat kompetencji Rzecznika jako niezależnego organu do spraw równego traktowania,
 • zachęcenie organizacji do kierowania do Rzecznika spraw z zakresu równego traktowania, ochrony praw osób z niepełnosprawnościami i ochrony praw migrantów, i do przekazywania mu wiedzy na temat najważniejszych problemów z tych obszarów;
 • wymiana wiedzy i doświadczeń, w szczególności omówienia wyzwań i barier, które uczestnicy i uczestniczki Forum napotykają w swojej codziennej pracy.

Do kogo Forum jest skierowane?

 • przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych podejmujących działania na rzecz równego traktowania. W wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele  fundacji i stowarzyszeń, którzy już posiadają doświadczenie w prowadzeniu działań antydyskryminacyjnych, jak również osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w tym obszarze,
 • przedstawicieli i przedstawicielek organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz grup narażonych na dyskryminację (a więc niekoniecznie działających wyłącznie na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i promowania równego traktowania - np. uniwersytety trzeciego wieku czy kościoły mniejszościowe).

Program

Forum Antydyskryminacyjne planujemy podzielić na dwie części. Podczas pierwszej z nich, uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się - w oparciu o konkretne przykłady - jakie działania Rzecznik Praw Obywatelskich może podjąć w sprawach dotyczących dyskryminacji i jak może wesprzeć w prowadzonych działaniach antydyskryminacyjnych. Program drugiej części spotkania zostanie ułożony we współpracy z samymi uczestniczkami i uczestnikami Forum, w oparciu o zgłoszone w trakcie rejestracji sugestie tematów do omówienia. Mamy nadzieję, że w ten sposób wspólnie znajdziemy rozwiązanie choć części z nich, a w efekcie będziemy mogli skuteczniej działać na rzecz równego traktowania.

Przed rejestracją - informacje organizacyjne

 • określ, z jakimi problemami/ kategoriami spraw dotyczących dyskryminacji spotykasz się najczęściej w swojej pracy (jeśli chcesz, możesz skonsultować się z innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami) i krótko je opisz w formularzu zgłoszeniowym – w miarę możliwości omówimy je w II części spotkania;
 • pamiętaj, że liczba miejsc na Forum jest ograniczona (do 50 osób);
 • formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/formularz/forum-antydyskryminacyjne - termin zgłoszeń 31 maja 2018 r.;
 • najpóźniej 4 czerwca otrzymasz mailowe potwierdzenie udziału w Forum;
 • wszelkie pytania dotyczące Forum Antydyskryminacyjnego w Gdańsku prosimy kierować do Agaty Szypulskiej, prawniczki w Zespole do spraw Równego Traktowania, na adres:  a.szypulska@brpo.gov.pl.
Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz