Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Finał VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym Włodawa 2018

Data:

10 października 2018 r., w dniu Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego odbył się we Włodawie finał VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym Włodawa 2018

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bialskiego, lubartowskiego, parczewskiego, ryckiego i włodawskiego. Głównym celem jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także poszerzenie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego.

W bieżącym roku patronat honorowy nad olimpiadą objęli: rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr habAndrzej Drop. Patronat medialny nad olimpiadą objęli: Poleskie Towarzystwo Medialne wydawca kwartalnika „Wschód”, „Super Tydzień Chełmski”, „Nowy Tydzień”, „Echo Katolickie”.

Olimpiada składała się z trzech etapów, tj. szkolnego, powiatowego i finału regionalnego (10 października), w którym uczestniczyło 15 laureatów etapów powiatowych. Łącznie wzięło w nich udział ponad 600 uczniów.

W rywalizacji zwyciężyła Natalia Kalisz z I LO im. M. Kopernika w Parczewie, II miejsce przypadło Kindze Kołodziej - uczennicy I LO im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, zaś III miejsce zajęła Wiktoria Kopron z LO im. Generała W. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Na laureatów czekały atrakcyjne nagrody: laptop, wysokiej jakości tablety oraz nagrody pocieszenia ufundowane wspólnie przez pięć powiatów. Wręczał je gospodarz Olimpiady - starosta włodawski Andrzej Romańczuk oraz przedstawiciele pozostałych samorządów. 

Podsumowanie Olimpiady odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie. Uczestnicy i gości wysłuchali wystąpienia Krzysztofa Olkowicza - głównego koordynatora ds. ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Krzysztof Olkowicz podkreślił, jak bardzo złożony jest charakter procesu stygmatyzacji osób chorujących psychicznie i jak trudnym zadaniem jest przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Ocenił również, że wiedza w zakresie zdrowia psychicznego jest niedostateczna i nasycona negatywnymi emocjami, uprzedzeniami i  stereotypami. Olimpiada jest modelowym rozwiązaniem w tym zakresie, z którego warto czerpać inspirację.

Pracowniczka I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr n. med. Agata Makarewicz przedstawiła prelekcję”Fakty i mity na temat depresji”.

Inicjatorem Olimpiady był powiat bialski, który przełamał temat tabu, jakim jest zdrowie psychiczne, jednocześnie zachęcając inne powiaty do włączenia się w  ten obszar zdrowia publicznego.

Głównym organizatorem Olimpiady w roku 2019 będzie Powiat Parczewski.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk