Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej

Data:

Mamy prawo do dobrej administracji - Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej dla służby cywilnej

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-03-12 13:02:41
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-03-12 13:03:12
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk