Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej

Data:

Mamy prawo do dobrej administracji - Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej dla służby cywilnej

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk