ELSA Day pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Tegoroczna, piąta edycja projektu ELSA Day odbędzie się 30 listopada. Tematem przewodnim tej edycji będzie prawo migracyjne. W panelu dotyczącym sytuacji imigrantów i uchodźców w Polsce wystąpi Marcin Sośniak, naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych. Przedstawi on m.in. działania podejmowane przez Biuro RPO na rzecz migrantów i przybliży działalność Zespołu ds. Równego Traktowania. Omówi też wybrane problemy, z jakimi do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszają się migranci.

 

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2016-11-08 10:29:19
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-27 12:02:21
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk